Johanna Bolin

Johanna Bolin

Johanna arbetar i sitt konstnärskap med skiktmåleri, grafik och Resin Art. Skiktmåleri är en av våra äldsta tekniker. I måleriet hämtas inspirationen främst från naturen och detaljerna är det som är i fokus. Verken har visats på ett flertal salonger och egna utställningar.

Johanna är född och uppväxt i Norrköping och flyttade till Vingåker 2004. Har tidigare kombinerat konstnärskapet med lärartjänst i matematik och bild i åk 4 – fhsk. men är numera frilandsande konstnär på heltid. Arbetar med Skapande skola. Jobbar också med utbildning av vuxna inom ideella sektorn samt på Kulturskolan i Katrineholm och med kurser i egna ateljén.

Arbetslivserfarenhet

Egenföretagare, konstnär 2013 –
Skapande skola: Skapande händer, Magiska Mönster och Roliga Tryck. 2019 –
Lovevrksamhet Vingåkers-, Flens- och Katrineholms kommun 2019 –
Kulturskolan Katrineholm, bildkurser 2019 – 2020
Bildlärare, Tallåsskolan Katrineholm 2015 – 2019
Sommarkonstskola, Vingåkers kommun 2018
Kursledare konstläger, Vikbolandet 2017, 2022
Bildlärare Interkulturella enheten, Katrineholm 2012 – 2013
Lärare Fotografisk bild A, Kjesäters folkhögskola, Vingåker 2010

Utställningar i urval


Har utöver nedanstående utställningar haft flera egna separatutställningar, samlingsutställningar och öppen ateljé med SOS konstförening i Vingåker, samt haft öppet hus i Katrineholm vid flertalet tillfällen.
 
Konst på elskåp, konstvandring i Stockholm 2010
Decembersalong, Katrineholm (jurybedömd) 2013
Fiskhussalongen, Nyköping (jurybedömd) 2014
Vårsalong 2015, Vingåker (jurybedömd) 2015
Sultans, Vingåker (separatutställning) 2017
Fiskhussalongen, Nyköping (jurybedömd) 2018
Konstmagasinet, Katrineholm (separatutställning) 2018
Lagår’n i Ullsta, Stjärnhov (jurybedömd) 2018
Sörmlandssalongen (jurybedömd) 2019
Separatutställning i Högsjö 2019
SOS Samlingsutställning, Konstmagasinet, Katrineholm 2021
Överlevnadskonst, samlingsutställning, Säfstaholms Slott, Vingåker 2021
Sörmlandssalongen (jurybedömd), Vingåker 2022

Illustrationer & grafiska uppdrag i urval

Rescape CD-omslag
Goals by Steffie logotype
Micke Nöje logotype
Ditt nöje logotype
Kul med Kultur logotype, hemsida, trycksaker
vingbild.com hemsida
Högsjö Kultur- och teatergrupp hemsida (ej uppe längre), programblad, affischer, flyers, trycksaker
JPZ bilservice fakturamall
Karate Dojo hemsida (ej uppe längre)
Scouterna illustrerat rekryteringshandbok
Nå’t Annat affischer, flyers, logotype
Breviks Kurs- och lägergård T-shirtstryck, områdeskartor
antix.se (ej uppe längre) hemsida

Utbildningar

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
Bildlärarutbildning Örebro Universitet
Scenisk produktion, 7,5 hp Örebro Universitet
Ljudteknik, 7,5 hp Örebro Universitet
Spela teater, 7,5 hp Örebro Universitet
Matematikens roll i konst och arkitektur, 7,5 hp Högskolan i Kristianstad
Projektledning 7,5 hp Jönköpings universitet
ÖVRIG VIDAREUTBILDNING INOM KONST
Collografikurs Katrineholm
Fotopolymerkurs Stockholm
Skiktmåleri Österlen Folkhögskola

Kontakt

Johanna Bolin | Art by Bolin
Kjesäter Stallet
643 92 Vingåker
Sverige +46(0)734-22 59 30
johanna@kulmedkultur.se
johanna@artbybolin.se

Webbsidor

artbybolin.se
facebook.com/KonstnarJohannaBolin
instagram.com/artbybolin
soskonst.se
Katrineholms utbudskatalog för skapande skola: https://issuu.com/katrineholmskommun/docs/skapande_skola_2019_issuu