Vi kan hjälpa dig Tant Ull!

Vi kan hjälpa dig Tant Ull!

En lekfull interaktiv workshop för förskolan som kan göras både inomhus och utomhus (Förslagsvis i närbelägen skogsdunge eller på förskolans egna gård)

Luften susar av vind, gräset svajar och en och annan kråka flyger förbi. Fanny uppmärksammar barngruppen på ett alldeles nytt och ovant ljud som hörs bakom några buskar eller mellan ett par träd. Det låter som om någon hoppar av ilska eller är det någon som känner sig väldigt ledsen och besviken? När barnen och Fanny försiktigt närmar sig ser man Tant Ull som fräser och studsar upp och ner som ner som en ilsken fotboll.

På marken framför henne ligger en pytteliten tröja och en ännu mindre sittdyna. Tant Ull, bor i skogskanten och hon vet mycket om ull. Men nu har hon varit vimsig och tvättat sina kläder och sin dyna alldeles för varmt. Allt har krympt och vad göra nu?

Barngruppen får hjälpa till att tova en ny sittdyna. Tillsammans pratar man om tokiga långhåriga får som Tant Ull känner. Man fantiserar också om vem som kan vara så liten att den lilla lilla krympta tröjan passar. Med hjälp av grenar, kvistar och skogens material byggs en liten garderob…. Kanske att någon pytteliten figur någon gång hittar dit? Med lek, bus, fantasi och massor av interaktivitet får barngruppen kunskaper om ullens väg till kläder, om får och hur bra man kan bygga och fläta av de fibrer som finns bland träd, gräs och stenar alldeles nära oss.

Ur läroplan för förskolan, LPÖ 18

MÅL
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
– fantasi och föreställningsförmåga,
– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi som jobbar med det här projektet heter Fanny och Marie, vi är kollegor på kulturskolan i Katrineholm och Flen. Där är vi engagerade i bl.a skapande skola och öppet kulturverksamhet. Vi har erfarenhet av att jobba på särskola, träningsskola och grupper med nyanlända barn och vuxna.

Pedagoger

Fanny & Marie

Praktisk information

Åldrar: 3 år – fk
Gruppstorlek: Max 10 barn/grupp
Tidsåtgång: 2 timmar inklusive fruktstund
Lokal & utrustning: Inne eller ute, t.ex. på skolgården eller i en närbelägen dunge.

Bokning & kontakt

Kontakta Marie på marie@kulmedkultur.se